«Esta plétora escrita que naranja nos deshace», un fragmento traducido de «Chairas sucesións» de Oriana Méndez

Oriana Méndez

La poeta viguesa Oriana Méndez.

 

Oriana Méndez (Vigo, octubre de 1984) es una poeta en lengua gallega. Ha publicado los libros de poesía Derradeiras conversas co capitán Kraft (2007), Cero (2011), O que precede a caída é branco (Premio de poesía do Concello de Carral, 2015), O corazón pronúnciase extenso (Premio de Poesía Rosalía de Castro, 2019), Interna (Premio de Poesía Afundación, 2020) y, recientemente, Chairas sucesións (2023).

Forma parte, entre otras, de antologías como Anthology of Galician Literature (1981-2011); 13. Antología de la poesía gallega próxima (Papeles Mínimos), o Poesía bajo sospecha. Españolas nacidas entre 1976 y 1993 (Animal Sospechoso).

Ha visto publicados algunos de sus poemas en revistas de ámbito gallego, como Dorna. Expresión poética gallega; de ámbito hispano, como Nayagua, revista del Centro de Poesía José Hierro o de ámbito anglosajón, Waxwing Literary Journal.

Participa en recitales y encuentros literarios como el ciclo Poetas Di(n)Versos, coordinado por la poeta Yolanda Castaño; el encuentro Sin ánimo generacional: coordenadas poéticas de los nacidos en los 80, dirigido por Andrés Catalán y Pablo López Carballo; el festival Cosmopoética, de Córdoba; o en el proyecto Afinidades Electivas, promocionado por el Ministerio de Cultura, que le llevó a conversar en librerías con las poetas Ruth Llana y Verónica Aranda.

Traduce poesía entre francés, castellano y gallego. Recientemente, ha visto la luz el volumen que recoge Las iluminaciones y Una temporada en el infierno (Rimbaud), traducido junto a la también poeta Tamara Andrés para Cuatro Lunas.

Los cinco poemas que compartimos a continuación pertenecen al libro Chairas sucesións (2023), en concreto a su sección «Esta plétora escrita que laranxa nos desfai». La traducción de los textos al español fue realizada por la propia autora.  


Esta plétora escrita que laranxa nos desfai / Esta plétora escrita que naranja nos deshace

.
.
.
VIRON as paredes da xeografía abrirse
non coma o pano colosal que cae súbito e descobre
e cega as mans e cega os olores do cabelo
senón coma o lamento inciso das conxuncións urbanas
intersticios de chan e de predios que se espraian
acérnanse, vías féndense
provocan tropezar nas gretas do vento
frean as sucesións de chairas licuefactas torrenciais
accidentan como atorda ter extraviada
a capacidade para o entendemento

entón, o labirinto que se delinea de vertixe
aos seus pés ás súas mans
o que coas súas miradas festonan ou albiscan
ese, ese labirinto arrastra e detén
transterra e suspende doce e amargo porque segue
os preceptos do dominio do néctar:

a medio camiño entre a subxectividade e o mundo
unha tenrura elástica que conforma o corazón
un transcurso ou proceso non líquido nin tampouco
xa dous corpos sólidos limitados individuais

O que se filtra é un derramamento duplo

Que hai incesantemente agudísimas lascas neste
alongarse sucesivo de dous
que caían por non caer detíñanse

este paso roto camiña seco cortar
incapacitar o tacto que podería
alento dito desdito
pronunciar equilibrio dalgunha maneira
desviar as articulacións colocalas
a un lado cara a un lado
para que a amplitude do encontro precipite
o seu mesmo
desdobramento universal

No tránsito interrompido
excédense só a si mesmos
non exceden a vida
Como entón exceder a vida?

Gardan o sentido da vista a centos
de corpos de distancia
poden ver poden admirar sen confíns
desde o interior dunha nave
visión de buque
poden admirar
sobre a parede sobre
as suturas arquitectónicas
un ollo que adquire respiración
na súa propia cavidade ósea dilatando
a órbita, latexándoa

na esfera que progresa o trazado circundante de si mesma
acadan unha mirada que respira
que se fere a través

unha mirada que engarzada a si mesma
de si mesma quere separarse

Pero alguén fala desde onde pode falar
Un ollo respira como pode respirar
Dous son quen sabe como
Dous pronúncianse por dentro
Dous están


.
.
.
.
.
HAI un edificio visíbel ou invisíbel
na súa cripta visíbel ou invisíbel
observa o alacrán este albatros de linguaxe
escoita o que dous se din
sílabas mutuas aquí porque hai
un falar inmiscido
augas subsecuentes duradeiras
son as augas subterráneas do predio

O que se din é
nunha lingua futura: só despois
despois da súa manifestación
podería romper a ser interpretado

mais alacrán solitario comprende, describe
unha conversa estendida sobre a cidade
nun idioma que se pecha ao mundo
tal é o corazón

alacrán asiste a
unha ave de lingua de irrecoñecíbeis signos
que oculta a comunicación
a eles, protéxeos

Abre en formas consabidas o que foi
organizado en lingua cifrada

Verbos alleos que cobran sentido no
núcleo do animal escuro, na súa propia
nebulosa animalaria de escorpión que vai
durmindo e vai acadando
a secreta comprensión e gárdaa para si
da seguinte maneira, exclusivamente:

cousa racha no amargo vermellón
escoita o seu falar amalgamado
dous fálanse
dous están

Ábrese paso unha audacia a galope
a beleza deste tórax sen rostro ao galope tendido


.
.
.
.
.
O amor inhúmase na lama
e a cidade inicia a saída de si mesma
/
descubertas as portas
desprega as súas liñas de fuga
pertenzo a unha cidade que abandona comigo o mundo
acompáñame fálame di:
Amor corrómpese
Amor inhúmase na lama
é hora de emprender a travesía
levantar
chegarás

Rostros dous descenden do aire
fanse de arxila desfigúranse
tornan alleos sorrisos pespuntan como agullas
para soster o tecido que os recobre
extravíanse as olladas
pódelas ver fuxidías
pulsión negra
flamíxera negritude luminiscente para
miradas que discordaron xa

Pesan as pegadas sobre esta verea
que se enterra que atravesa
unha enfermidade e perde ante ela
derrúbase o camiño diante dunha doenza
descarnada desprovista de envolvente
un padecemento que propaga a súa doutrina:
privación como mecanismo disciplinario

É o amor afundíndose na lama.
Nada tes. Nada terás.
And what you do not know is the only thing you know
And what you own is what you do not own
And where you are is where you are not

nin sequera unha cinta esperanzada
que ondea lonxe dos espiños

Volven e ingresan a súa voz de
pegadas agonizantes no primeiro substrato
deste terreo que se desfai
as pegadas de alguén conducido pola febre
polas cores que se lle incendian
alguén que errou alguén que volvería errar

Prepárome para o silencio e
prepárome para o movemento que me leva ao silencio

Amor inhúmase na substancia da lama
Previamente cae auga sobre auga, despois
prenden as mans na terra como se pousan
sobre o rostro do amor e
ao se retiraren
desvélanse
as chagas madreperla acariñando a pel
as follas dos castiñeiros en min
por dentro, restos, idea de castiñeiros
por dentro, unha pintura representa un castiñeiro
castiñeiro-de-vida
as chagas coma danzantes algas de memoria
que se confunden na lama

Hai asubíos
mulleres asubían o fondo
escoito o pranto dalgúns cativos
cegos camiñantes, feridos de luz

escíndese e divídese así é
esta existencia conquistada pola bruma
esta inexistencia no teu corazón
eu mesma – árbore mortal


.
.
.
.
.
DESDE o embarcadoiro cara ao cóbado da ría

Canos subacuáticos, pasaxes imprevistas que
se ocultan á extensión superficial, lámina de ría
ao través delas péchase a esfera como
conca de alento
diríase que aboia, pero só aboian nela
os amantes
permanecen
sostéñense nun balanceo e simultáneas
no exterior crepitan negras aves nómades que
ninguén ve

Escóitanse mutuos compréndese só
mediante filamentos fíos
nin sequera cabos
frebas de raciocinio
prendidos das súas propias memorias
como deberían dicirse a si mesmos?
algunhas ideas sobre ela el
que todo o tempo están e non están
á maneira dunha escritura derivada que
naceu para desenvolverse líquida
índose e volvéndose sobre si
quero dicir que o calendario acompaña os pasos:
arestora coñecen como licúa un desexo
e algunha cousa no aire
algo entre eles no aire
está saldado

Falouse dun diálogo de natureza indefinida
que foi non obstante con precisión
un terceiro corpo un antecorpo respirando
como a cidade transpira o gas da época
un intercesor ou silueta froito
dunha duración: o tempo en que o lique
absorbeu as paredes que os sostiñan

É a pauta do sol, o seu método que remata
sempre como cada vez nunha
fisura pola que entra
esta sucesión de diminutas feridas
pequenas fístulas maiores
insignificantes púas extraordinarias
que poden e

É o imperio da necesidade quen pula, insiste:
cesa na escritura
cesa na escritura desta estrela dominante
cesa na escritura

Encontrar
nunha presa de tempo instalada
quietude máis alá dalgunhas figuracións:

toda esta cidade coa mirada baleira
devastada en negro querendo atravesar
dos ollos dos habitantes as súas cores
o estaleiro concentra cápsulas de pasado
mentres continúa a vontade urbana de
atravesar as cores dos seus ollos
deixándoos macilentos exhaustos
coma esta visión
a máis real de todas elas
estou resolta a colocala:

o cúmulo da cidade por fortuna está
con eles e xa a vedes
xa calquera pode vela
acendendo os seus faros
e desenvolvéndose coma un tapiz
para expresar:

marchastes fóra de vós mesmos
retornade sobre as vosas ramas interiores
camiñádeas
sostidos na febre
caídos na noite pero tamén a
través dela, quere dicirse
probastes algo cuxo sabor
se asemella demasiado ao da morte
debedes cambiar o voso propio goberno do erro

Ves ese paxaro coma un náufrago
selando o ceo?
Quixeron pechalo, evitar que un aire
exterior a si mesmos se infiltrase e
se inscribise sobre os corpos e
os avanzase e
os fixese avanzar e
puidese danalos

Están exactamente aí, védeos
nun paxaro que danza
e sobre a brisa
sábese inextinguíbel
el garda un enigma
coñece unha verdade, quizais a única:

desexo é esta plétora escrita que laranxa nos desfai


.
.
.
.
.
UNHA cabalería de bestas imaxinadas
indistintas aos ollos
atravésase como extensión branca
neste dicir de dous

Neve de cabalos

Cara a onde vai?

Que palabras que pulmón de desexo respiran
aqueles que soñan
unha cabalería de bestas imaxinadas
no seu dicir de dous?
.
.
.
De Chairas sucesións (2023)

.
.
.
VIERON las paredes de la geografía abrirse
no como el paño colosal que cae súbito y descubre
y ciega las manos y ciega los olores del cabello
sino como el lamento inciso de las conjunciones urbanas
intersticios de suelo y de predios que se explayan
se cercenan, vías se hienden
provocan tropezar en las grietas del viento
frenan las sucesiones de llanuras licuefactas torrenciales
accidentan como aturde haber extraviado
la capacidad para el entendimiento

entonces, el laberinto que se delinea de vértigo
a sus pies a sus manos
el que con sus miradas festonean o atisban
ese, ese laberinto arrastra y detiene
transtierra y suspende dulce y amargo porque sigue
los preceptos del dominio del néctar:

a medio camino entre la subjetividad y el mundo
una ternura elástica que conforma el corazón
un transcurso o proceso no líquido ni tampoco
ya dos cuerpos sólidos limitados individuales

Lo que se filtra es un derramamiento doble

Que hay incesantemente agudísimas lascas en este
alargarse sucesivo de dos
que se caían por no caerse se detenían

este paso roto camina seco cortar
incapacitar el tacto que podría
aliento dicho desdicho
pronunciar equilibro de alguna manera
desviar las articulaciones colocarlas
a un lado hacia un lado
para que la amplitud del encuentro precipite
su mismo
desdoblamiento universal

En el tránsito interrumpido
se exceden sólo a sí mismos
no exceden la vida
¿Cómo entonces exceder la vida?

Guardan el sentido de la vista a cientos
de cuerpos de distancia
pueden ver pueden admirar sin confines
desde el interior de una nave
visión de buque
pueden admirar
sobre la pared sobre
las suturas arquitectónicas
un ojo que adquiere respiración
en su propia cavidad ósea dilatando
la órbita, latiéndola

en la esfera que progresa el trazado circundante de sí misma
consiguen una mirada que respira
que se hiere a través

una mirada que engarzada a sí misma
de sí misma quiere separarse

Pero alguien habla desde donde puede hablar
Un ojo respira como puede respirar
Dos son quién sabe cómo
Dos se pronuncian por dentro
Dos están


.
.
.
.
.
HAY un edificio visible o invisible
en su cripta visible o invisible
observa el escorpión este albatros de lenguaje
escucha lo que dos se dicen
sílabas mutuas aquí porque hay
un decir inmiscuido
aguas subsecuentes duraderas
son las aguas subterráneas del predio

Lo que se dicen es
en una lengua futura: sólo después
después de su manifestación
podría romper a ser interpretado

pero alacrán solitario comprende, describe
una conversación extendida sobre la ciudad
en un idioma que se cierra al mundo
tal es el corazón

alacrán asiste a
un ave de lengua de irreconocibles signos
que oculta la comunicación
a ellos, los protege

Abre en formas consabidas lo que se
organizó en lengua cifrada

Verbos ajenos que cobran sentido en el
núcleo del animal oscuro, en su propia
nebulosa animalaria de escorpión que va
durmiendo y va alcanzando
la secreta comprensión y la guarda para sí
de la siguiente manera, exclusivamente:

cosa rompe el amargo bermellón
escucha su decir amalgamado
dos se hablan
dos están

Se abre paso una audacia a galope
la belleza de este tórax sin rostro a galope tendido


.
.
.
.
.
EL amor se inhuma en el lodo
y la ciudad inicia la salida de sí misma

desveladas las puertas
despliega sus líneas de fuga
pertenezco a una ciudad que abandona conmigo el mundo
me acompaña me habla dice:
Amor se corrompe
Amor se inhuma en el lodo
es hora de emprender la travesía
levantar
llegarás

Rostros dos descienden del aire
se vuelven arcilla se desfiguran
tornan ajenos sonrisas pespuntan como agujas
para sostener el tejido que los recubre
se extravían las miradas
las puedes ver huidizas
pulsión negra
flamígera negritud luminiscente para
miradas que han discordado ya

Pesan las pisadas sobre esta vereda
que se entierra que atraviesa
una enfermedad y pierde ante ella
se derrumba el camino delante de una dolencia
descarnada desprovista de envolvente
un padecimiento que propaga su doctrina:
privación como mecanismo disciplinario

Es el amor hundiéndose en el lodo.
Nada tienes. Nada tendrás.
And what you do not know is the only thing you know
And what you own is what you do not own
And where you are is where you are not

ni tan siquiera una cinta esperanzada
que ondula lejos de las zarzas

Vuelven e ingresan su voz de
huellas agonizantes en el primer sustrato
de este terreno que se deshace
las huellas de alguien conducido por la fiebre
por los colores que se le incendian
alguien que erró alguien que volvería a errar

Me preparo para el silencio y
me preparo para el movimiento que me lleva al silencio

Amor se inhuma en la substancia del lodo
Previamente cae agua sobre agua, después
prenden las manos en la tierra como se posan
sobre el rostro del amor y
al retirarse
se desvelan
las llagas madreperla acariciando la piel
las hojas de los castaños en mí
por dentro, restos, ideas de castaños
por dentro, una pintura representa un castaño
castaño-de-vida
las llagas como danzantes algas de memoria
que se confunden en el lodo

Hay silbidos
mujeres silban el fondo
escucho el llanto de algunas criaturas
ciegas caminantes, heridas de luz

se escinde y se divide así es
esta existencia conquistada por la bruma
esta inexistencia en tu corazón
yo misma – árbol mortal


.
.
.
.
.
DESDE el embarcadero hasta el codo de la ría

Cañones subactuáticos, pasajes imprevistos que
se ocultan a la extensión superficial, lámina de ría
a través de ellos se cierra la esfera como
cuenca de aliento
se diría que flota, pero sólo flotan en ella
los amantes
permanecen
se sostienen en un balanceo y simultáneas
en el exterior crepitan negras aves nómadas que
nadie ve

Se escuchan mutuos se comprenden solamente
mediante filamentos hilos
ni siquiera cabos
hebras de raciocinio
prendidos de sus propias memorias
¿cómo deberían decirse a sí mismos?
algunas ideas sobre ella él
que todo el tiempo están y no están
a la manera de una escritura derivada que
nació para desarrollarse líquida
yéndose y volviéndose sobre sí
quiero decir que el calendario acompaña los pasos:
ahora conocen cómo licúa un deseo
y alguna cosa en el aire
algo entre ellos en el aire
está saldado

Se habló de un diálogo de naturaleza indefinida
que fue no obstante con precisión
un tercer cuerpo un antecuerpo respirando
como la ciudad transpira el gas de la época
un intercesor o silueta fruto
de una duración: el tiempo en el que el líquen
absorbió las paredes que los sostenían

Es la pauta del sol, su método que termina
siempre como cada vez en una
fisura por la que entra
esta sucesión de diminutas heridas
pequeñas fístulas mayores
insignificantes púas extraordinarias
que pueden y

Es el imperio de la necesidad quien empuja, insiste:
cesa en la escritura
cesa en la escritura de esta estrella dominante
cesa en la escritura

Encontrar
en una acequia de tiempo instalada
quietud más allá de algunas figuraciones:

toda esta ciudad con la mirada vacía
devastada en negro queriendo atravesar
de los ojos de los habitantes sus colores
el astillero concentra cápsulas de pasado
mientras continúa la voluntad urbana de
atravesar los colores de sus ojos
dejándolos macilentos exhaustos
como esta visión
la más real de todas ellas
me he resuelto a colocarla:

el cúmulo de la ciudad por fortuna está
con ellos y ya la veis
cualquiera ya puede verla
encendiendo sus faros
y desenvolviéndose como un tapiz
para expresar:

os marchasteis fuera de vosotros mismos
retornad sobre vuestras ramas interiores
caminadlas
sostenidos en la fiebre
caídos en la noche pero también a
través de ella, quiere decirse
probasteis algo cuyo sabor
se asemeja demasiado al de la muerte
debéis cambiar vuestro propio gobierno del error

Veis ese pájaro como un náufrago
sellando el cielo?
Quisieron cerrarlo, evitar que un aire
exterior a sí mismos se infiltrase y
se inscribiese sobre los cuerpos y
los avanzase y
los hiciese avanzar y
pudiese dañarlos

Están exactamente ahí, vedlos
en un pájaro que danza
y sobre la brisa
se sabe inextinguible
él guarda un enigma
conoce una verdad, quizás la única:

deseo es esta plétora escrita que naranja nos deshace


.
.
.
.
.
UNA caballería de yeguas imaginadas
indistintas a los ojos
se cruza como extensión blanca
en este decir de dos

Nieve de caballos

¿Hacia dónde va?

¿Qué palabras qué pulmón de deseo respiran
aquellos que sueñan
una caballería de yeguas imaginadas
en su decir de dos?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *